הוסף ציטוט
תנאי שימוש
ילדים הם התסריטאים הטובים בעולם‘ תנאי שימוש *באתר האינטרנט* yeladimem.com  ובעמודי הרשתות החברתיות של הפרוייקט בפייסבוק ובאינסטגרם @yeladimem

תנאי שימוש אלה חלים על כל שימוש באתר האינטרנט שכתובותיו הם Yeladimem.co.il/Yeladimem.com  ובעמודי הרשתות החברתיות של הפרוייקט בפייסבוק ובאינסטגרם @yeladimem (האתר, ביחד עם בעליו והמפעילים אותו, יקראו להלן ביחד: “האתר”).

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לזכר ולנקבה כאחד.

בעצם כניסתך לאתר, גלישתך או צפייתך בו, או קריאת תכניו או העלאת תנאים לאתר, אתה מאשר כי קראת תנאים אלה והנך מסכים להם.

במידה ואינך מסכים לאיזה מן התנאים הכלולים בתנאי שימוש אלה, אנא צא מן האתר עתה ואל תעשה בו כל שימוש!

 תנאי שימוש אלה חלים על כל שימוש באתר, באמצעות כל מכשיר המאפשר שימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט, בין ללא חיבור לרשת האינטרנט (off-line) ובין בכל דרך אחרת.

האתר שומר על זכותו לעדכן את תנאי שימוש אלה מעת לעת, ולכן מומלץ לחזור ולעיין בהם מידי פעם.

כחלק משיתוף הפעולה עם פארק השעשועים באלגן, 5 תגובות נבחרות יזכו בכניסה משפחתית חופשית ליום בילוי בבאלגן (עד 5 נפשות למשפחה, שווי של כ-350 ש״ח).

הבחירה תתבצע על ידי צוות שיפוט משותף של הדף ונציגי פארק ׳בלגאן׳.

– ההשתתפות בתגובות עד מוצ״ש 12.8.23 בשעה 23:59.

5 הזוכים יוכרזו ביום ראשון, 13.8.23.

 

התכנים באתר מיועדים לקריאה בלבד, וניתן גם לשתף אותם באופן פרטי ולא מסחרי ברשתות החברתיות. אין לעשות באתר ו/או בתכניו כל שימוש אחר ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים מן האתר לכל מטרה, מסחרית או שאינה מסחרית, מבלי לקבל לכך את הסכמת האתר כתב ומראש.

 1. הגדרות

 

1.1.             “תוכן” או “תכנים” כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל מידע מילולי, גרפי, צילומי או כל סוג חזותי אחר, כתוב, מצוייר, מאוייר, מוקלט, קולי או כל שילוב של כל אחד מאלה (כולל שילוב סרט או תמונה וקול), כל מידע דיגיטלי או אופטי, לרבות קבצים, יישומים, מאגרי נתונים, צלמיות, תווים, וכן כל שילוב, עיבוד, עריכה ועיצוב מחדש של כל אחד מהנ”ל.

1.2.             “שימוש” כל שימוש שהוא באתר, לרבות גלישה, צפיה, קריאה, העלאת תכנים ואישור לעשות שימוש בתכנים.

1.3.             “תוכן גולשים” כל תוכן שנמסר לאתר על ידי צד שלישי כלשהו (לרבות משתמש) בכל דרך שהיא, בין ישירות לאתר ובין בכל דרך אחרת, לרבות בקבוצות דיון (פורומים), צ’אטים, תגובויות (talk back) בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים ו/או אשר יאפשרו למשתמש להזין לאתרים תכנים משלו לכל חלק באתר.

 

 1. השימוש באתר
  השימוש באתר פתוח לכל החפץ בכך, בכפוף לתנאי שימוש אלה. יתכן ושימושים מסוימים או חלקים מסוימים באתר ידרשו רישום מוקדם, לרבות מסירת פרטים מזהים ופרטי התקשרות, ויתכן כי שימושים מסוימים באתר יהיו בתשלום, כפי שיצוין באתר.
 • בכל מקרה בו משתמש באתר מוסר פרטים אישיים כלשהם, בין מרצונו ובין אם נדרש לעשות כן, הוא מתחייב כי כל הפרטים שימסור יהיו נכונים, אמיתיים ומדויקים.
 • במידה ובמהלך הרישום יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא, הוא מתחייב לשמור אותם בסודיות ולמנוע כל שימוש לרעה בהם. על המשתמש האחריות להחליף מעת לעת את הסיסמא.
 • האתר זכאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, שלא לאפשר למשתמש רשום כלשהו מלעשות שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, לבטל את רישומו ולחסום עבורו את הגישה לאתר ו/או לכל חלק ממנו.
 • התכנים באתר מיועדים לקריאה בלבד, וניתן גם לשתף אותם באופן פרטי ולא מסחרי ברשתות החברתיות. אין לעשות באתר ו/או בתכניו כל שימוש אחר ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים מן האתר לכל מטרה, מסחרית או שאינה מסחרית, מבלי לקבל לכך את הסכמת האתר כתב ומראש.
 • מאחר והאתר כולל, בין היתר, גם תוכן גולשים, יתכן ולעיתים יופיעו באתר תכנים שאינם מתאימים לקטינים. שימוש על ידי קטין באתר מהווה חזקה והצהרה כי אפוטרופוסו החוקי של אותו קטין, נתן את הסכמתו לשימוש שעושה הקטין באתר בכפוף לתנאי שימוש אלה.
 • חל איסור להפעיל על האתר כל תוכנת מחשב, יישום או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה או אחזור אוטומטיים של תכנים מן האתר.
 • אין להציג את האתר, חלקים ממנו או תכנים ממנו בתוך מסגרת (Frame) של אתר אינטרנט אחר. (*קרוסינג: אופציית מאקו – באישור*)
 • חל איסור לכלול קישור לאתר מכל אתר אחר המכיל תכנים פוגעניים ו/או פורנוגראפיים ו/או מעודדים טרור ו/או גזענות ו/או אפליה ו/או אלימות ו/או שיש בהם משום הפרה של חוק כלשהו.
 • אין להציג תכנים כלשהם מן האתר באופן המשנה את התכנים באופן כלשהו. אדם המאפשר מאתר אחר או מכל אמצעי או מקום אחר גישה לאתר, מתחייב שחיבור כזה לא יגרום לשינוי כלשהו בתכנים.
 • מבלי לגרוע מכל האמור לעיל אין להטמיע (Embed) סרטוני וידאו מן האתר (מכל פורמט שהוא, לרבות אנימציה) בכל אתר אחר או בכל מסגרת אחרת (לרבות רשתות חברתיות) מבלי לקבל לכך את הסכמת האתר בכתב ומראש.
 • מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, חל איסור מלנקוט בכל פעולה שיש בה כדי:
 • להפריע להתנהלותו התקינה של האתר.
 • לאסוף נתונים על מי ממשתמשי האתר.
 • להתחזות לאדם אחר.
 1. תוכן גולשים
 • האתר מאפשר במקרים מסוימים העלאת תוכן גולשים.
 • כל האחריות מכל סוג שהוא בקשר עם תוכן גולשים חלה על המשתמש אשר העלה את אותו תוכן והאתר לא יהיה אחראי לתוכן גולשים ולאמור בו באופן כלשהו. האתר אינו אחראי למהימנותו, אמיתותו או דיוקו של תוכן הגולשים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בו או מהסתמכות עליו.
 • מובהר כי האתר אינו מתחייב לפרסם באתר כל תוכן גולשים שיועבר לאתר על ידי משתמש כלשהו ו/או לפרסם תוכן כזה למשך תקופת זמן מוגדרת כלשהי. האתר רשאי, אך אינו חייב, לבדוק את תוכן הגולשים לפני העלאתו לאתר, והאתר יעלה לאתר תוכן גולשים לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. לאתר הזכות לשנות תוכן גולשים כפי שימצא לנכון, בטרם העלאתו לאתר.
 • משתמש המוסר תוכן גולשים לאתר מתחייב ומצהיר כי הוא הבעלים היחיד של כל הזכויות בתוכן הגולשים ו/או כי יש לו את כל הזכויות וההרשאות הנדרשות על מנת למסור את אותו תוכן גולשים לאתר ו/או להעלותו לאתר, וכי מסירת תוכן הגולשים לאתר ו/או העלאתו לאתר ו/או כל שימוש אחר בו לא יהוו הפרה של זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו, לרבות הפרת זכות יוצרים או זכות קניין רוחני אחרת.
 • בעצם מסירת תוכן גולשים לאתר, המשתמש שמסר את אותו תוכן נותן לאתר, ללא תמורה, רישיון בלתי חוזר, ובלתי מוגבל בטריטוריה, בשימוש או בזמן, לעשות בתוכן הגולשים שמסר כל שימוש שהוא, בין מסחרי ובין שאינו מסחרי. האתר יהיה רשאי להעתיק, לשנות, לפרסם, להשכיר, לשדר ולהפיץ את תוכן הגולשים או כל יצירה נגזרת ממנו ברשת האינטרנט ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרים, כפי שימצא לנכון, בתמורה או שלא בתמורה, להעמידו לרשות הציבור, לרבות ברשתות החברתיות, בפרסומות, בשיתופי פעולה עם גופים מסחריים, בתערוכות, בגופי תקשורת (טלוויזיה, עיתונות וכו’), אתרי אינטרנט, באפליקציות ובהדפסה על מוצרים. לא חלה על האתר כל חובה לציין באופן כלשהו את שמו של המשתמש שמסר לו את תוכן הגולשים ו/או את שמו של מי שצוטט באותו תוכן גולשים.
 • תוכן גולשים יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט או לחלק מהם, ולפיכך על המשתמש לפעול בשיקול דעת בכל הקשור לתוכן שהוא מעלה, לרבות חשיפת פרטים אישיים של המשתמש ושל צדדים שלישיים.
 • בעצם מסירת תוכן גולשים לאתר המשתמש מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה, תביעה, דרישה או שיפוי כנגד האתר ו/או מי מטעמו, בקשר עם כל טענה שתטען כנגד המשתמש בקשר עם אותו תוכן גולשים.
 • אין להעלות לאתר כל תוכן גולשים מסחרי ו/או פרסומי מכל סוג שהוא.
 • אין למסור לאתר תוכן גולשים שהינו:
 • בלתי חוקי בהיבט כלשהו.
 • מפר או פוגע זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו, לרבות כל זכות קניין רוחני, זכות יוצרים או סימן מסחר.
 • לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
 • מעודד ביצוע עבירה פלילית.
 • בעל אופי פרסומי או מסחרי.
 • שקרי, מטעה או מסולף.
 • מכיל וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל תוכנה זדונית או יישום מזיק אחר.
 • פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה.
 • בעל אופי מעליב, מטריד, מאיים או גס רוח.
 • כולל ביטויי גזענות, אפליה או אלימות או מעודד כל אחד מאלה.
 • עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית.
 • אסור לפרסום לפי כל דין.
 • האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לפרסם או למחוק בכל עת או לשנות כל תוכן גולשים שנמסר לאתר. האתר רשאי לחסום משתמשים מסוימים בפני האפשרות למסור ו/או להעלות תוכן גולשים לאתר. אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את האתר להסיר ו/או לשנות תוכן גולשים כלשהו.
 • מי שסבור כי זכות כלשהי שלו נפגעה עקב פרסום של תוכן גולשים באתר מתבקש לדווח על כך לאתר באמצעות הקישורים ו/או הכפתורים המצויים באתר או ישירות לכתובת דואר אלקטרוני yeladimem@gmail.com. על הדיווח לכלול את כל הפרטים הדרושים לשם טיפול בדיווח, לרבות פרטי התקשרות עם המדווח. האתר אינו מתחייב לנקוט בפעולה כלשהי עקב פניה כלשהי, אך מוסכם ומובהר בזאת כי היה והאתר הסיר מן האתר את תוכן הגולשים שנטען כי הוא פוגע בתוך זמן סביר מן המועד בו נמסרה לאתר הודעה על כך, הרי שיהא בכך בכדי לפטור את האתר מכל אחריות על פי כל דין ו/או הסכם לאותו תוכן גולשים. היה והסרת תוכן גולשים כלשהו עקב דיווח כאמור תגרום לאתר הוצאה ו/או נזק כלשהם, ישפה המדווח את האתר על כל נזק ו/או הוצאה כאמור.
 1. קניין רוחני
 • כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל התכנים הכלולים בו שייכות לאתר בלבד.
 • אין להעתיק, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, לערוך, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את האתר והתכנים הכלולים בו או כל חלק מהם.
 • סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש.
 1. קישורים באתר

 

 • קיימים באתר קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט. קישורים כאלה יכולים להיות חלק מתוכן גולשים, חלק מתוכן פרסומי ושיווקי או חלק אחר באתר עצמו.
 • האתר אינו שולט ו/או מפקח על קישורים אלה ו/או על התכנים באתרי האינטרנט אליהם הם מובילים, גם אם מדובר בקישור שהוא שיתוף פעולה כלשהו של האתר עם צד שלישי כלשהו.
 • האתר אינו אחראי לתקינותם של הקישורים ו/או לעצם היותם קישורים פעילים.
 1. תכנים מסחריים
 • האתר כולל גם תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות. תכנים מסחריים כאלה נמסרים לפרסום על ידי המפרסמים ועל אחריותם בלבד.
 • האתר אינו אחראי באופן כלשהו לתכנים המסחריים, לרבות אמיתות תוכנם או טיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם. האתר אינו אחראי לכל תוצאה של הסתמכות על התכנים המסחריים כאמור.
 • אלא אם הוסכם אחרת במפורש, האתר אינו צד לכל עסקה שתיכרת בין משתמש כלשהו ובין מפרסם תוכן מסחרי כלשהו באתר.
 1. מדיניות הגנה על פרטיות
 • יתכן וכי כחלק מתהליך ההרשמה לאתר ו/או לחלקים מסוימים ממנו יידרש המשתמש למסור מידע אישי כגון פרטים מזהים, כתובת, מספרי טלפון או כתובת דואר אלקטרוני.
 • כמו כן, יתכן ובעת השימוש שיעשה המשתמש באתר ייאסף על ידי האתר מידע בדבר הרגלי הגלישה שלו, לרבות תכנים בהם צפה, פרסומות בהן הביע עניין, מידע שפרסם, אמצעי תשלום בהם השתמש, כתובת ה-IP של המשתמש, זמני גלישה ועוד. האתר רשאי לאסוף ולשמור מידע זה במאגריו.
 • האתר רשאי לעשות בכל מידע שימסור המשתמש ו/או אשר ייאסף על הגולש כאמור כל שימוש שימצא לנכון, בכפוף להוראות הדין, לרבות לצורך דיוור ישיר ומתן שירותי דיוור ישיר.
 • גולש אשר ימסור באתר פרטי התקשרות נותן בכך את הסכמתו לאתר לשלוח לאותו גולש מעת לעת מידע שיווקי ופרסומי אודות האתר ופעילותו, שירותים שהאתר מספק וכן אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים. הגולש זכאי בכל עת לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי למסור לצדדים שלישיים מידע שנאסף על ידו אודות המשתמשים, ללא פרטים מזהים או שיוך אישי, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי, לרבות למפרסמים.
 • האתר יהיה רשאי למסור את פרטי המשתמש לבית המשפט, למשטרה או לכל רשות אחרת, מקום בו הוכח לאתר לשביעות רצונו כי מסירת פרטים אלה נדרשת על מנת לנקוט בהליכים כלשהם כנגד אותו משתמש בקשר עם פעולות שביצע באתר. בנוסף, האתר ימסור פרטים אלה בכל מקרה בו מסירה כזו מחויבת על פי כל דין.
 • ככל שפרטי משתמש יהיו שמורים אצל האתר במאגר מידע, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הרי שכל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהסמיך לכך בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לאתר בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
 1. אחריות
 • כל התכנים באתר מועמדים לרשות המשתמשים כפי שהם (as-is) והאתר אינו אחראי באופן כלשהו לדיוקם של התכנים, חוקיותם, נכונותם או זמינותם.
 • השימוש באתר הינו על אחריותו של המשתמש בלבד.
 • האתר אינו מתחייב כי האתר יהיה זמין באופן רצוף ומלא בכל עת. האתר אינו מתחייב לפעול למשך תקופת זמן כלשהי, ואינו מתחייב כי כל השירותים המוצעים בו ימשיכו לפעול למשך תקופה מוגדרת כלשהי. לא יהיה בהפסקת פעולת האתר ו/או כל חלק ממנו כדי להטיל על האתר ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהו לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.
 • האתר אינו מתחייב לשמור תכני גולשים שנמסרו לו ו/או פורסמו בו.
 • האתר אינו אחראי לכל וירוס, סוס טרויאני, תולעת או כל תוכנה זדונית אחרת שעלולה להימצא בו ו/או לעבור ממנו לאמצעי כלשהו של המשתמש. על המשתמש חלה האחריות להתקין ולהפעיל על גבי האמצעי בו הוא גולש באתר תוכנה מתאימה להגנה בפני תוכנות זדוניות.
 • השירות אינו אחראי לכל תקלה הקשורה ו/או הנובעת מגורמים הקשורים בספקי תקשורת וציוד, כגון רשתות סלולר וספקי גישה לאינטרנט.
 • האתר לא יישא בכל אחריות ביחס לתגובות או העדר תגובות לתוכן גולשים שפרסם משתמש.
 • האתר אינו אחראי לשימוש שיעשה צד שלישי כלשהו בתוכן גולשים שהעלה משתמש לאתר.
 • המשתמש יפצה ו/או ישפה את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, עקב הפרת תנאי שימוש אלה, לרבות בגין כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו בקשר עם פעילות המשתמש באתר ו/או תוכן שמסר ו/או העלה לאתר.
 • האתר אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן אשר יגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו עקב ו/או בקשר עם פריצה לאתר ו/או הורדה ו/או העתקה בלתי מורשית של מידע כלשהו של המשתמש מן האתר על ידי צדדים שלישיים כלשהם.
 1. כללי
 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 • הסמכות המקומית והבינלאומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או כל עניין אחר הקשורים באתר ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או השימוש בו ו/או בתנאי שימוש אלה, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בישראל בלבד.
 • בשל אופיו המיוחד של שירות ברשת האינטרנט, ובשל אופיו הדינמי של האתר, הרי שמוסכם בזאת כי על אף האמור בכל דין אחר, תקופת ההתיישנות לכל עילה שהיא נגד האתר ו/או מי מטעמו בקשר עם האתר ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או השימוש בו ו/או תנאי שימוש אלה תהיה שנתיים ממועד התגבשות עילת התביעה, ולאחר תקופה זו לא ניתן יהיה להגיש תביעה כלשהי בגין עניינים אלה כנגד האתר ו/או מי מטעמו.
 • היה ובית משפט מוסמך יקבע כי חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה הינו מחוסר תוקף, הרי שתנאי השימוש יתוקנו באופן מינימלי ככל הנדרש, באופן שיותיר את הוראותיהם קרובות ככל הניתן לרוח תנאי שימוש אלה. כל יתר תנאי השימוש ימשיכו לעמוד בתוקפם.
 • בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לכל מצג ו/או פרסום אחר של האתר, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלה, אלא אם צוין במפורש אחרת.
 • הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בקשר לתנאי שימוש אלה לדואר אלקטרוני yeladimem@gmail.com.

* * *

ייעוץ משפטי: עו”ד אושר בן-עזרי