Tag Archives: אחות

כל השאר זה בונוס

בשבוע שעבר התקיימה בבית משפחת ברנד ישיבה חשובה. הנוכחים: אבא, אימא ודרדס בן ארבע. הנושא: התרחבות. לדרדס הולך להיוולד אח. מאזן הכוחות בבית הולך להשתנות. “אופקי”, אמרה אימא של אופק, “יש לנו בשורות טובות בשבילך”. הדרדס חייך אלינו והמתין בדריכות. “אתה זוכר ששאלת אותנו מתי יהיה לך אח או אחות?” שאלתי אותו. החיוך התרחב. הרגליים […]