Tag Archives: סבא

סיפור על איש אחד גיבור

אבא שלי נולד בלוצק שבאוקראינה לפני 86 שנים. בקיץ 1941 הוא היה תלמיד כיתה ד׳ בן 10. במשך שנים הוא שמר את הסיפור המדהים שלו בסוד . רק לפני עשר שנים הוא התיישב מולנו בפעם הראשונה וסיפר לנו את הכל. מאז שמיקה ואני התחלנו לנסוע ביחד באוטו ולספר סיפורים ידעתי שזה סיפור שאני רוצה שהיא […]